loading

INFORMACJE ODNOŚNIE ROZSZERZONEJ OCHRONY KONSUMENCKIEJ
wprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019

Jeżeli zlecenie naprawy pojazdu związane jest z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą klienta, a zlecenie naprawy ma charakter zawodowy, względem branży, w której prowadzona jest działalność gospodarcza klienta, to w konsekwencji nie mają zastosowania wobec niego przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019. 1495).

Jeżeli zlecenie naprawy pojazdu związane jest z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą klienta, a zlecenie naprawy nie ma charakteru zawodowego, względem branży, w której prowadzona jest działalność gospodarcza klienta, to w konsekwencji mają wobec niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019. 1495).

Powyższe nie dotyczy spółek osobowych ani kapitałowych.

Do góry